Đức Thảo được thành lập năm 2013, trải qua hơn 5 năm trong lĩnh vực vận tải. Đến hiện tại Đức Thảo có hơn 100 đầu xe với trọng tải từ 1 đến 100 tấn. Phục vụ hơn 3000 khách hàng tại khu vực Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Đức Thảo sẽ không ngừng phát triển để trong vòng 5 năm tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải miền nam.